Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en
Weekly bulletin 01.06-08.06.2012 12 юни 2012

During the last week the National Statistics (NSI) announced that Industrial Production Index seasonally adjusted increased by 1.5% in April 2012 as compared to March 2012 (compared to the same month of 2011 it rose by 0.3%); Turnover in Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles at constant prices was kept the same level of the previous month; During the first quarter of 2012 GDP increased by 0.5% compared to the same quarter of the previous year. At the beginning of the week Bulgaria has signed the contract with BNP Paribas, Raiffeisen Bank International, and HSBC about the management of the forthcoming EUR 950m Eurobond.

Анализ за изминалата седмицата 25.05 - 01.06.2012 г. 05 юни 2012

Четирите местни борсови индекса отчетоха спадове в последната седмица на май. При SOFIX той е в размер на 4,36 %, като актуалното ниво на индекса от 288,2 пункта, е най-ниското ниво за последните 3 години. От включените в измерителя компании само Неохим АД (+5,2 %) и ФНИ България АДСИЦ (+3,8 %) отчетоха повишения. Останалите три индекса се представиха по-добре, но също приключиха седмицата на минус. Негативни бяха и настроенията на развитите борси. Безработицата в еврозоната достига най-високото си ниво от създаването на съюза на общата европейска валута – 11 % през март и април, предава Евростат. Безработицата в САЩ през май се е увеличила отново до 8,2 % заради по-малкото създадени нови работни места, съобщава Bloomberg. Данни на американското трудово министерство показват, че през миналия месец в Щатите са били открити нови 69 хил. работни места, докато икономисти прогнозираха те да достигнат 150 хиляди. Анализаторите очакваха американската безработица през май да се задържи на ниво от 8,1 %.

Анализ за изминалата седмицата 19.05 - 25.05.2012 г. 28 май 2012

Домакинствата в страната продължават да спестяват, показват данните на БНБ. Към края на април сумата на депозитите на граждани достига общо 31,84 млрд. лв., или с 13,6 % повече спрямо същия месец на 2011 г. Спрямо март спестяванията нарастват с близо 240 млн. лв. Само за първото тримесечие на 2012 г. парите на депозит на населението се увеличават с 897 млн. лв., което е ръст с 34 % спрямо вложенията преди година. През февруари тази година спестяванията на граждани бяха 200,49 млн. лв., а през март - 303,43 млн. лв.

Weekly bulletin 19.05 - 25.05.2012 28 май 2012

Households in the country continue to save money, according to data of the BNB. At the end of April the amount of deposits of citizens reached a total of BGN 31.84 billion, or by 13.6 % over the same month of 2011. Compared to March savings increased by nearly BGN 240 million. For the first quarter of 2012 the money on deposit of the population increased by BGN 897 million an increase of 34 % on savings last year. In February this year, the savings of citizens were BGN 200.49 million and in March - BGN 303.43 million. Along with increased savings loans recorder growth also.

Анализ за изминалата седмицата 11.05 - 19.05.2012 г. 21 май 2012

Седмицата бе богата на макроикономически данни - индексът на потребителските цени за април 2012 г. спрямо март 2012 г. е 100.2 %, т.е. месечната инфлация е 0.2 %. Инфлацията от началото на годината (април 2012 г. спрямо декември 2011 г.) е 1.6 %, а годишната инфлация за април 2012 г. спрямо април 2011 г. е 1.7 %. Средногодишната инфлация за периода май 2011 г. - април 2012 г. спрямо периода май 2010 г. - април 2011 г. е 3.2 %.

Weekly bulletin 11.05 - 19.05.2012 21 май 2012

The week was rich of macroeconomic data - the consumer price index for April 2012 to March 2012 was 100.2 %, ie monthly inflation was 0.2 %. Inflation this year (April 2012 to December 2011) is 1.6 % and annual inflation in April 2012 to April 2011 was 1.7 %. Average annual inflation for the period May 2011 - April 2012 to the period May 2010 - April 2011 was 3.2 %. In the first quarter of 2012 GDP grew by 0.5 % compared to same quarter last year and kept its level compared to the fourth quarter of 2011.