Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en
По-важните новини през месец февруари 2012г. 12 март 2012

Евростат обяви данните за БВП на България и ЕС - през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП в ЕС-27 спада с 0.3 % спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 0.3 % през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо третото тримесечие.

Weekly bulletin 02.03-09.03.2012 12 март 2012

At the end of the week, Greece has made important steps towards receiving bailout after it was achieved a long-awaited deal with private creditors. Through it the country's debt burden was reduced by over EUR 100 billion. Deal with the banks, pension funds and other private creditors of Greece is the largest such operation in the history of financial markets.

The Monthly bulletins to February 2012 09 март 2012

The Monthly bulletins to 29.02.2012 for UBB Premium Equity, UBB Patrimonium Land, UBB Balanced Fund and UBB Platinum Bond Fund

Анализ за изминалата седмицата 24.02 - 02.03.2012 г. 05 март 2012

През февруари 2012 г. общият показател на бизнес климата бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 2.4 пункта, като конюнктурните анкети на НСИ регистрират влошаване на бизнес климата в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено съставният показател „бизнес климат в промишлеността” остава на нивото си от предходните месеци.

Weekly bulletin 24.02 - 02.03.2012 05 март 2012

The first spring month of the year began with a spring mood on the stock exchange - all four stock indexes recorded growths. Leader by growth was veteran Sofix, which added 2.48 percent to its value, followed by the best performer this year - BG REIT- with 2.14 %. Among the most liquid companies most appreciated shares of Kaolin with 7.6 %, followed by EMKA AD, BSE and Elhim Iskra, which rose by 6 % each.

Анализ за изминалата седмицата 17.02 - 24.02.2012 г. 27 февруари 2012

Според резултатите от проведеното от НСИ наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 292.1 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 66.3 % и в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. е с 0.3 процентни пункта по-нисък.