Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Отговорно инвестиране

Отговорно инвестиране

Устойчиво инвестиране, отговорно инвестиране или ESG инвестиране: какъв е най-добрият термин за използване? Днес говорим за "отговорни инвестиции": инвестиции, които изрично признават значението на околната среда, социалните въпроси и доброто управление. Също така следваме новите европейски разпоредби, които запазват термина "устойчив" за определен брой дейности и продукти.

Какво е отговорно инвестиране?

Фондовете за отговорно инвестиране инвестират в компании и държави, които се съобразяват с темите за околната среда, социалната сфера и управлението.

Този специфичен фокус не означава, че трябва да правите компромиси с възвръщаемостта си. Изследванията показват, че социалната и финансовата възвръщаемост могат да вървят ръка за ръка: фондовете, които инвестират отговорно, осигуряват сходна дългосрочна възвръщаемост с традиционните фондове.

И накрая, отговорното инвестиране означава, че оказвате въздействие върху света на бизнеса. KBC влиза в диалог с компаниите, в които инвестира, и помага да се определи техният курс чрез упражняване на правото на глас на общите събрания.

  • Научете повече за начина, по който изпълняваме отговорностите си за управление, свързани с устойчивостта, като прочетете документите в раздел "За нас"/"Документи"/"Оповестявания, свързани с устойчивостта", като последвате връзката: тук.
  • Повече информация, свързана с устойчивостта, и документация за всеки от фондовете за отговорно инвестиране можете да намерите: за Eco Fund Water тук, за фондовете ExpertEase Стратегии RI тук, а за KBC Equity Fund We Care Responsible Investing тук.

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант