Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Инвестиции за всеки

Създайте вашия план, чрез който с минимални месечни вноски можете да постигнете желана сума за реализирането на мечтано пътуване, покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст.

Какво е СИП?

Какво е СИП?

Програмата включва спестовни планове, чрез които с минимални месечни вноски спестителите могат да постигнат желана сума, за да реализират мечтано пътуване, покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст, и различни други свои цели.

За кого е подходящ?

Систематичния Инвестиционен План е насочен към хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел. Той дава възможност за регулярно инвестиране във взаимен фонд по избор на клиента. Предложените спестовни планове ви осигуряват възможността да вземете решение спрямо вашите желания.

Как да си направя СИП?

Свалете нашето мобилно приложение и създайте своя Систематичен инвестиционен план изцяло през него. А след това имате възможност да следите инвестицията си навсякъде и по всяко време.

Предимства

  • Възможност за по-висока възвращаемост от традиционните спестовни продукти.
  • Спестявате редовно и неусетно чрез малки суми, без да губите време в посещения на офиси (създавате своя план изцяло чрез мобилното приложение)
  • Спестявате с малки месечни суми, а същевременно бихте могли да постигнете доходност от натрупаната инвестиция.
  • Не плащате данъци върху придобития доход от вложенията си.
  • Сами решавате кога, как, колко и за какъв период да инвестирате.
  • Може да внасяте допълнителни суми, когато имате тази възможност.
  • Разполагате със средствата и натрупаната доходност във всеки момент.
  • Вие определяте датата на плащане на месечната ви вноска и можете да я променяте.

 

*Сроковете на плановете и месечните вноски са минимални и препоръчителни. След изтичането на минималния срок на плана, спестителите могат да продължат спестяванията си – няма ограничения като срок и суми.

Изисквания

Систематично инвестиране се предлага само за физически лица;

Клиентът или негов пълномощник се е легитимирал пред служителя на ОББ.;

Клиентът има открита сметка в лева в ОББ АД;

Договор за систематично инвестиране се сключва за сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми ОББ ЕкспертИйз.

Параметри

Систематичен инвестиционен план се предлага за следните фондовe. Можете да участвате в неограничен брой спестовни планове едновременно. Няма минимална сума

 
Договорен фонд Минимална вноска
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран в лева и евро 10 лева/евро
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен в лева и евро  10 лева/евро
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран в лева и евро  10 лева/евро
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен в лева и евро  10 лева/евро 
ОББ ЕкспертИйз Силнодинамичен Толерантен в лева и евро 10 лева/евро 
ОББ Платинум България  20 лева 
KBC ExpertEase Defensive Balanced   Без минимална сума 
KBC ExpertEase Defensive Tolerant  Без минимална сума 
KBC ExpertEase Dynamic Balanced  Без минимална сума 
KBC ExpertEase Dynamic Tolerant  Без минимална сума 
KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant  Без минимална сума 

  

ВАЖНО! Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант