Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Документи

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон“ извършва дейност под търговската марка "ОББ Асет Мениджмънт".

Становище за основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта (вж. член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288)

listing

Становище за основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта