Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Корпоративна култура

Корпоративната стратегия на КВС Груп се основава на четири стълба:

1. Поставяме нашите клиенти в центъра на всичко, което правим.

2. Стремим се да предлагаме иновативни и ефективни банкови и застрахователни услуги.

3. Фокусираме се върху дългосрочното развитие на групата за постигане на устойчив и отговорен растеж.

4. Приемаме изключително сериозно нашата отговорност към обществото и местните икономики.

Назад