Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en
Промяна в наименованията на подфондовете за отговорно инвестиране на ОББ ЕкспертИйз 01 януари 2023

Промяна в наименованията на подфондовете за отговорно инвестиране на Договорен фонд-чадър „ОББ ЕкспертИйз“

KBC Асет Мениджмънт, Белгия придоби капитала на KBC Управление на Инвестиции 30 ноември 2022

Считано от 29 ноември 2022 г. KBC Асет Мениджмънт НВ, Белгия придоби 100% от акциите на KBC Управление на инвестиции ЕАД (бивш Райфайзен Асет Мениджмънт България) и стана негов едноличен собственик.

Инвестник 10.2022 20 октомври 2022