Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en
Weekly bulletin 17.02 - 24.02.2012 27 февруари 2012

For the second consecutive week, the indices of BSE closed in different directions - Sofix and BG TR30 lost respectively 1.14 % and 1.33 %, while price-weighted BG 40 and sectoral BG REIT added 0.46 % and 2.80 % to their values. And while Sofix with its value of 305.81 points hit the second lowest of the year, the BG REIT continued its appreciation, which amounts to 13.78 % this year and for the quarter - 19.76 %.

Анализ за изминалата седмицата 10.02 - 17.02.2012 г. 20 февруари 2012

По експресни оценки на НСИ през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП нараства с 1.5 % спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.4 % спрямо третото тримесечие на 2011 година. За ЕС, експресните оценки на Евростат показват, че през четвъртото тримесечие на 2011 година БВП в ЕС-27 спада с 0.3 % спрямо предходното тримесечие.

Weekly bulletin 10.02 - 17.02.2012 20 февруари 2012

By express NSI estimates in the fourth quarter of 2011 GDP grew by 1.5 % compared to the same quarter of previous year and 0.4 % versus the third quarter of 2011. For the EU, Eurostat's flash estimates show that in the fourth quarter of 2011 GDP in the EU-27 fell by 0.3 % from the previous quarter. In the fourth quarter of 2011 compared to the previous quarter, the highest growth recorded Slovakia (0.9 %), Latvia (0.8 %), Bulgaria (0.4 %), Hungary (0.3 %) and France (0.2 %), while Portugal, Lithuania and Italy registered a decline by 1.3 %, 0.9 % and 0.7 %.

Анализ за изминалата седмицата 03.02 - 10.02.2012 г. 13 февруари 2012

В Гърция, правителството и парламента приеха тежката икономическа програма, която е част от условията на финансовите министри на държавите от еврозоната, за да бъде одобрена втората спасителна програма за Атина в размер на 130 млрд. евро. Според някои източници, приетият документ съдържа икономически мерки в размер на 7 % от брутния вътрешен продукт на страната.

Анализ за изминалата седмицата 30.01 - 03.02.2012 06 февруари 2012

Седмицата завърши с минимални понижения за SOFIX и BG TR30, които се понижиха респективно с 0,91 % и 0,49 %. В края на януари 2012 г. двата индекса са близо до нивата си от края на годината, като отчитат минимални ръстове от съответно 0,24 % и 1,02 %. За поредна седмица много добре се представи секторът на дружествата със специална инвестиционна цел, чийто измерител - BG REIT - нарасна с 1,30 % за седмицата и 10,32 % за януари.

Weekly bulletin 30.01-03.02.2012 06 февруари 2012

The week ended with small decreases for SOFIX and BG TR30, which fell 0.91 % and 0.49% respectively. At the end of January 2012 the two indices are close to their levels at the end of the year, taking account of minimum growths of respectively 0.24 % and 1.02 %. For the consecutive week very well represented sectors of the special purpose vehicles, whose measure - BG REIT - grew by 1.30 percent for the week and 10.32 % in January.