Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Философия, концентрирана изцяло върху клиента!

Да се чувствате спокойни за инвестициите си е толкова важно, колкото и възвръщаемостта. Дълго време се смяташе, че инвеститорите правят рационален компромис между средната възвръщаемост и волатилността. По-голямата възвръщаемост се свързваше с по-голяма волатилност.

Хората не приемат по едни и същ начин печалбите и загубите. Това е причината все повече да се фокусираме върху емоционалния аспект на инвестирането и върху персонализираното описание на инвеститорите. Това ни вдъхнови да предложим иновативен подход към инвестициите и към клиентите. Този нов подход нарекохме CoZI.

Какво е CoZI?

• ‘CoZI’ означава ‘Comfort Zone Investing’ – Инвестиране в Зоната на комфорт

• Зоната на комфорт се определя от потенциалните възможности за печалба, риска от спад и времевия хоризонт

• Поведението на клиента се включва в профила му, което води до инвестиционна стратегия, създадена лично за него

• Всички промени по портфолиото се извърват по-бързо, тъй като са базирани на Зоната на комфорт на инвеститора

• За профила на инвеститора има кореспондиращо портфолио

Инвестирането в зоната на комфорт (CoZI) разширява конвенционалния подход, като включва аспекти, свързани с емоционалната страна на инвестициите. По време на лична среща с инвестиционен консултант, клиентът и консултантът съвместно определят типа инвеститор, рисковия му профил и толерантността му към загуби, неговите цели и очаквания. След като се направи това, инвестиционното решение се управлява от финансови специалисти, които внимателно следят пазарните колебания и реагират адекватно, за да запазят инвестицията в рамките на параметрите на профила.

 

На 20 юни 2019 г. KBC Груп обяви създаването на клон на KBC Асет мениджмънт в България и същевременно стартира иновативен инвестиционен продукт: фондове ExpertEase. Новосъздаденият клон ще подпомага продажбите на фондове, създадени от продуктовите звена на KBC Асет мениджмънт, както и ОББ Асет мениджмънт, и ще използва клоновата мрежа на ОББ и ДЗИ като канал за разпространение. Целта на фондовете ExpertEase е да съчетаят зоната на комфорт на клиента с конкретно инвестиционно решение, използвайки философията "Инвестиране в зоната на комфорт" (CoZI).

 

Включването на поведенчески параметри в инвестиционните решения създава доверие и увереност за инвеститора, че остава в зоната си на комфорт с помощта на техники и експертиза, предоставени от мениджърите на фондове на KBC Асет Мениджмънт.

Подходът към инвестициите като емоционално, а не само рационално решение, дава ново изживяване на клиентите и осигурява качество, надвишаващо традиционната инвестиционна практика. Чрез CoZI получавате решение, което да е персонализирано и да отговаря на емоционалните ви нужди.

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант