Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Отговорни фондове

Световните промени - големите предизвикателства в днешно време

Световните промени са едни от най-големите предизвикателства, с които се сблъскваме в днешно време.

В KBC Груп съзнаваме, че въздействието на глобалното затопляне е едно от най-големите предизвикателства, пред които светът е изправен, което ще има значително и трайно въздействие върху икономическия растеж и просперитет. Като банка, която се стреми да е дигитална, имаме много важна роля в преминаването към нисковъглеродно общество. Това е цел за КВС от 2015 г. насам и правим прогрес всеки ден.

  • 56% надолу. В KBC Груп въглеродните емисии са се понижили с 56% от 2015 г. насам. Целта е да се постигне нулев процент през 2050 г.
  • През 2019 г. KBC Груп беше една от първите финансови институции в Европа, която се присъедини към Колективния ангажимент за действия в областта на климата под егидата на Програмата на ООН за околната среда с цел постигане на неутрални по отношение на климата икономика и общество до 2050 г.

Защо отговорно инвестиране?

  • Отговорните фондове инвестират в компании, които покриват критерии, свързани с околната среда, социалното и корпоративно управление
  • Те промотират отговорно поведение – този тип инвестиции насърчават и останалите компании да започнат да мислят по по-отговорен начин
  • Те са двигател към промяната
  • КВС е пионер в Белгия с 30 годишен опит в отговорното инвестиране.

За вас ли са тези инвестиции? Ако се интересувате от бъдещето на планетата и от днешните и бъдещите поколения – да. Вашите избори могат да направят промяна.

 

Защо ОББ ЕкспертИйз Отговорно Инвестиращ?

 

Инвестиция, която е лесна за вас чрез философия, концентрирана изцяло върху клиента. Освен че ОББ ЕкспертИйз са решения, които са отговорни, те са и концентрирани върху вашата зона на комфорт.

 

Нямате време да следите пазарите постоянно или не знаете как точно да започнете? Нашите експерти ще свършат цялата работа вместо вас. Въпреки това имате бърз достъп до инвестициите си през Зона на инвеститора.

Да се чувстваме спокойни е също толкова важно, колкото възвращаемостта. Инвестирането в зоната на комфорт (CoZI) разширява традиционния подход, като включва аспекти, свързани с емоционалната страна на инвестициите. Подходът към инвестициите като емоционално, а не само рационално решение, дава ново изживяване на клиентите и осигурява качество, надвишаващо традиционната инвестиционна практика. Чрез CoZI получавате решение, което да е персонализирано и да отговаря на емоционалните ви нужди.

 

С ОББ ЕкспертИйз инвестирате във вашата зона на комфорт, но и отговорно!

 

 

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант