Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Уведомление за промяна в начина на заплащане на таксите при покупка и обратно изкупуване на дялове

date

01 февруари 2024

Настоящото съобщение е предназначено за нови инвеститори в договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон“, България и предлагани от дистрибутора ОББ АД.

Считано от 1 март 2024 г. се променя начина на заплащане от инвеститорите на таксите при покупка и обратно изкупуване на дяловете от договорните фондове.

В какво се състои промяна?

Считано от 01.03.2024 г. се предвижда „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон“, България да не начислява такси при продажба и обратно изкупуване на дяловете. Това означава, че при определяне на цената на дяловете, „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон“, България ще изчислява и оповестява на своята интернет страница емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, равни на нетна стойност на активите на дяловете на договорните фондове, без да бъдат включвани в цените каквито и да е било такси.

От своя страна, Дистрибуторът ще може да начислява и събира, директно за сметка на инвеститорите, такси за разпространение при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на дистрибутираните фондове. Таксите следва да бъдат определени и оповестени в Тарифа на ОББ, като техният  размер не може да надвишава определения максимален такъв в правилата на всеки фонд.

Преди подаването на поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове от фондовете, Дистрибуторът ще осведомява инвеститорите за действителните такси за разпространение, в съответствие с неговата Тарифа.

Кои фондове са засегнати?

Промяната се отнасят за всички фондове, управлявани „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон“, България и предлагани от дистрибутора ОББ АД.

Нуждаете се от повече информация или имате въпрос?

Актуализираните Проспекти и Основни информационни документи на договорните фондове, както и друга информация, ще бъдат достъпни на официалния уебсайт: www.ubbam.bg, на страницата на съответния фонд, в секция „Документи“, както и на официалната страница на Дистрибутора - ОББ АД – www.ubb.bg, в секцията „Спестявания и инвестиции“, считано от 29 февруари 2024г. При необходимост от допълнителни разяснения, не се колебайте да се свържете с екипа на банката като използвате формата за обратна връзка на www.ubb.bg или чрез Контактния център за клиенти на телефони: 0700 117 17 или +3592 483 1717 (номер за връзка от страната и чужбина) или *7171 (кратък номер за абонати на мобилни оператори от България), или да посетите клон на ОББ.

С уважение,

Екипът на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – Клон“ КЧТ, България

Обратно към Новини