Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Финансов анализатор

date

01 август 2022

Лице, което проучва (анализира) компании, техните акции, облигации, държави и компании, които издават (емитират) облигации. След като завърши проучването на определена компания, финансовият анализатор изготвя финансов анализ, на базата на който портфолио мениджърът взима решение дали да инвестира в тази компания и колко да инвестира в нея. Освен финансови данни като отчети на компаниите, кредитни рейтинги и пазарен анализ, финансовите анализатори събират и допълнителна информация като например коментари от специалисти в определен бранш, например как се приема нов продукт или услуга, къде са слабостите му и др.

Обратно към Академия