Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Брокер

date

01 август 2022

Лице, които извършва сделки по покупко-продажба на финансови инструменти. Брокерът трябва да притежава лиценз от Комисията за Финансов Надзор, придобиването на който става чрез полагане на изпит за правоспособност. За да издържи успешно изпитът, едно лице трябва да притежава добри познания на тема капиталови пазари и законите, които са приложими към капиталовите пазари в Република България.

Обратно към Академия