Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Водата - синьото злато

Инфраструктура
  • Проектиране, изграждане и поддържане на язовири, тръбопроводи, водни кули и др.
  • Производство на машини и оборудване като помпи, интелигентни измервателни уреди и др.
Пречистване на водите и подобряване на ефективността
  • Частна и промишлена филтрация и обработка на водата
  • Контрол на качеството
  • Откриване на течове, обезсоляване, водоспестяващи тоалетни, душ системи и др.
Комунални
  • Производство
  • Разпределение

1 Недостигът на питейна вода създава нужда от инвестиции

Питейната вода е оскъдна и не е равно разпределена

arrow

Консумацията ни е висока

arrow

70 % от световното потребление на вода се използва в земеделието и животновъдството; промишлеността използва 20%, докато 10% се озовава в нашите вътрешни кранове. Средно всеки от нас консумира повече от 100 литра вода на ден.

Търсенето се увеличава

arrow

Населението на Земята расте. Това води до по-голяма консумация на вода. Предвижда се световното население да нарасне с около два милиарда до 2050 г., тоест до почти 10 милиарда души.

Освен това потреблението на вода се покачва два пъти по-бързо от нарастването на населението, защото стандарта ни на живот също се повишава. Това е особено значим фактор в бързо развиващите се страни като Индия и Китай. Все повече домакинства придобиват достъп до основни удобства като душ, тоалетна, пералня и др. Също консумират повече, защото започват да използват смартфони, автомобили и т.н. - производствените им процеси изискват хиляди литра вода.

Недостиг на вода

arrow

Околна среда и климат

Обезлесяването и урбанизацията унищожават екосистемите, които са от решаващо значение за попълването на подземните води. В комбинация с глобалното затопляне и прекомерното използване, това постоянно изтощава световните водни резерви.
В същото време обезлесяването и урбанизацията също увеличават риска от наводнения. Следователно инвестирането в пространства за вода и в омекотяване е инвестиция за по-малко водни проблеми.

Замърсяване

Замърсяването уврежда естествените водни източници : 80% от китайските реки са толкова замърсени, че вече няма живот в тях. В световен мащаб само 20% от отпадъчните води се обработват и рециклират.

Стара, течаща инфраструктура

Поддържането на водната инфраструктура е скъпо и за съжаление, е било отложено в миналото. В САЩ 23 милиарда литра питейна вода се губят заради течове всеки ден. В Белгийския регион Фландрия цифрата е 180 милиона литра.

Нуждата от инвестиции расте

arrow

За да преодолеем разликата между търсенето и предлагането, не е достатъчно само да използваме водата по-разумно. Инвестициите в сферата са от решаващо значениe. В резултат на изменението на климата ще трябва да се борим с по-екстремни метеорологични условия. За да се преодолеят периодите на засушаване, но и да се противодейства на наводненията по време на периоди на силни валежи, са необходими инвестиции в допълнителни пространства за съхранение на вода, като например в буферни басейни, инфилтрационни кладенци и цистерни.

Според проучване на McKinsey са необходими не по-малко от 11 700 милиарда долара за инфраструктурни инвестиции, за да се отговори на търсенето на вода до 2030 г.

2 Стабилният растеж на водните компании води до солиден потенциал за инвестиции

Недостигът на питейна вода, необходимостта от поддържане и разширяване на инфраструктурата, както и по-високи стандарти за качеството на водата, създават стабилен растеж на оборота за водните компании. Този ръст на оборота от своя страна се изразява в солиден ръст на приходите и обяснява силните им резултати на фондовите пазари през последните десет години.

Настоящите проблеми във веригите на доставки в полупроводниковия сектор предлагат допълнителна възможност. Използването на чипове във всичко - от автомобили до компютърни игри или електрически четки за зъби, се е увеличило в световен мащаб. Капацитетът трябва да бъде увеличен. Производството на полупроводникови продукти включва използването на чиста вода. Компаниите, които са активни в процесите, свързани с чиста вода, печелят от това.

Инвестирането във вода е отчасти циклично и отчасти нециклично. Водната инфраструктура например е силно циклична. Когато икономиката се справя добре, се изграждат повече къщи, публичните инвестиции се увеличават и компаниите правят по-големи инвестиции в поддръжката и разширяването. Възстановяването на икономическия растеж след кризата с коронавируса, съчетано с допълнителни правителствени инвестиции, следва да осигури стимул за тези компании.

Компаниите, осъществяващи дейност в области като тестване на качеството на водата или пречистването на водите, са по-малко зависими от икономическия цикъл. Те често работят на нишови пазари, и могат да се похвалят със силни баланси и висока ликвидност.

Необходимостта от вода винаги ще съществува, каквото и да се случи, създавайки безкраен пазар и възможност за растеж на водните компании.

3 Инвестирането в отговорни компании допринася за по-добро бъдеще

Броят на компаниите, които се борят с проблема, свързан с водните ресурси, расте бързо. Техните експертизи и иновации предоставят решения, които са изключително важни и които помагат за едно по-добро бъдеще.

А за какво бъдеще работят вашите пари?

И вие можете да допринесете като инвестирате в такива компании с KBC ECO Fund Water. Така помагате със справянето на сериозен световен проблем, а в същото време ставате част от този бързо растящ сектор.

А вие знаете ли, че...?

... се използва музика в технологиите за засичане на течове

"Акустичният мониторинг" спомага за откриването на течове в тръбопроводите и по този начин срещу загубите на вода. Специално оборудване се използва през нощта, за да се доловят "звуци за изтичане" или вибрации. Тези акустични монитори обикновено се използват съвместно с интелигентни измервателни уреди. Данните се събират, препращат и анализират. Това улеснява установяването на местоположението на теч, което дава възможност ремонтът да се извършва по-бързо и по-ефективно.


Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за рисковете може да се получи в клоновете на банката или тук.