Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Услугата "Зона на инвеститора" временно не е достъпна

date

12 март 2024

Поради технически причини услугата „Зона на инвеститора“ временно не е достъпна за регистрираните потребители. Работи се усилено за отстраняване на проблема.

Актуална информация за процеса по възстановяването на услугата ще бъде публикувана на сайта на ОББ Асет Мениджмънт в секцията „Новини“.

До възстановяване на услугата „Зона на инвеститора“, клиентите на Обединена българска банка по Договор за сделки с финансови инструменти и систематично инвестиране, ще могат да достъпват информацията за броя и актуалната стойност на притежаваните дялове във взаимни фондове чрез следните канали:

За клиенти на досегашната КВС Банк България, съотв. Кей Би Си Управление на инвестиции (бивше Райфайзен Асет Мениджмънт), които в резултат на преобразуването са станали притежатели на дялове в дистрибутираните от ОББ взаимни фондове, но все още не са сключили Договор за сделки с финансови инструменти и систематично инвестиране, информация за броя и актуалната стойност на притежаваните дялове е достъпна чрез следните канали:

  • на място в офис на ОББ АД.

За връзка с екипа на банката дистрибутор можете да използвате формата за обратна връзка на www.ubb.bg или чрез Контактния център за клиенти на телефони: 0700 117 17 или +3592 483 1717 (номер за връзка от страната и чужбина) или *7171 (кратък номер за абонати на мобилни оператори от България), както и да се обърнете към най-близкия клон на ОББ АД.

Екипът на ОББ Асет Мениджмънт поднася своите извинения за причиненото неудобство на всички потребители на услугата „Зона на инвеститора“.

Обратно към Новини