Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

KBC Асет Мениджмънт, Белгия придоби капитала на KBC Управление на Инвестиции

date

30 ноември 2022

 

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 29 ноември 2022 г. KBC Асет Мениджмънт НВ, Белгия придоби 100% от акциите на KBC Управление на инвестиции ЕАД (бивш Райфайзен Асет Мениджмънт България) и стана негов едноличен собственик. Промяната в собствеността следва стратегията за интегриране на дружествата на KBC Груп в България, водещата финансова група в страната.

Прехвърлянето на акциите не води до промени за клиентите на KBC Управление на инвестиции (бившето Райфайзен Асет Мениджмънт България) и те не е необходимо да предприемат каквито и да било стъпки. Техните активи ще продължат да се управляват по същия професионален начин, подсилен от експертизата на водещата компания за управление на активи в Белгия, Чехия и България.

KBC Асет Мениджмънт NV, Белгия има повече от 70 години опит в управлението на активи и от навлизането си в България затвърждава ролята си на водеща компания и иноватор. Многобройните награди за иновации, резултатите и отговорният подход към инвестициите затвърждават ролята на компанията не само като лидер, но и като важна част от прехода към по-устойчиво общество. С 364 млрд. евро. общи активи под управление към септември 2022 г., KBC Груп е известна със своя изцяло ориентиран към клиента подход. Днес компанията налага ролята на отговорното инвестиране като следващата важна стъпка към нов и устойчив свят.

Поздрави,

Екипът на ОББ Асет Мениджмънт

Обратно към Новини