Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Инвестиционната политика на Отговорно Инвестиращите фондове се променя

date

26 януари 2024

Настоящото съобщение е предназначено за инвеститорите в един или повече отговорно инвестиращи фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“, Белгия (KBC Asset Management NV) и предлагани от дистрибутора ОББ АД.

Считано от 29 февруари 2024 г., методологията за отговорно инвестиране ще се промени.

Каква е причината за тази промяна?

Чрез отговорно инвестиране KBC Asset Management NV има за цел да подкрепи еволюцията към един по-устойчив свят. За да бъде в крак с развитието на пазара и новоналожените законови изисквания за отговорно инвестиране и за да се гарантира, че използваната методология остава надеждна, тя се преразглежда ежегодно. Това може да доведе до определени промени.

Кои фондове са засегнати?

Предложените промени се отнасят за всички фондове, следващи методологията за отговорно инвестиране. Тези фондове могат да бъдат разпознати по термина или „Responsible Investing“ или „Отговорно инвестиращ“ в името на фонда. Пълен списък на засегнатите инвестиционни фондове е, както следва:

Име на главен подфонд, с произход Белгия

 

ISIN код

Име на захранващ подфонд,

с произход България

ISIN код

Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Defensive Conservative Responsible Investing)

Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class) в евро

BE6331692176

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

BG9000006221

Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Defensive Balanced Responsible Investing)

Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class) в евро

BE6331693182

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

BG9000005223

Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Defensive Tolerant Responsible Investing)

Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class) в евро

BE6331695203

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

BG9000004226

Хорайзън Кей Би Си Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing)

Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class) в евро

BE6331694198

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

BG9000003228

Хорайзън Кей Би Си Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing)

Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class) в евро

BE6331696219

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

BG9000002220

Хорайзън Кей Би Си Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing)

Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class) в евро

BE6331698231

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

BG9000001222

Име на фондове, с произход Белгия

 

ISIN код

 

 

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

BE0175479063

 

 

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

BE0166584350

 

 

 

Какво ще се промени?

В зависимост от конкретния фонд една или повече от следните цели могат да бъдат коригирани:

• Минималният процент активи, насърчаващи екологични и/или социални цели;

• Минималният процент устойчиви инвестиции;

• Минималният процент на устойчиви инвестиции с екологична цел в икономически дейности, които не се квалифицират като екологично устойчиви според Таксономията на ЕС;

• Минималният процент на устойчиви инвестиции със социална цел;

• ESG рисков рейтинг за инструменти, емитирани от компании;

• Цел за интензитет на парникови газове за инструменти, издадени от компании;

• Други специфични цели.

Възможно е някои от модифицираните цели да се тълкуват като по-малко амбициозни.

Какво трябва да направите?

• Ако сте съгласни с предложените промени, не е необходимо да предприемате никакви допълнителни действия.

• Ако не сте съгласни с тези промени, моля, свържете се с клон на дистрибутора ОББ, за да добавите различен инвестиционен фонд към систематичния си инвестиционен план или да прекратите инвестицията си.

Нуждаете се от повече информация или имате въпрос?

Актуализираните Проспекти и Основни информационни документи на отговорно инвестиращите фондове, както и друга информация ще бъдат достъпни на официалния уебсайт: www.ubbam.bg, на страницата на съответния фонд, в секция „Документи“, както и на официалната страница на Дистрибутора - ОББ АД – www.ubb.bg, в секцията „Спестявания и инвестиции“, считано от 29 февруари 2024 г. Промените за захранващите фондове ще влязат в сила, при условие, че към тази дата, е издадено поисканото от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ одобрение. По отношение на фондовете с произход Белгия е издадено одобрение от белгийския регулатор Financial Services and Markets Authority (FSMA) на 20.12.2023 г., като промените ще влязат в сила на 29.02.2024 г.

При поискване ще можете също така да получите безплатно хартиено копие на документите от всеки клон на дистрибутора ОББ. При необходимост от допълнителни разяснения, не се колебайте да се свържете с нас. За връзка с екипа на банката можете да използвате формата за обратна връзка на www.ubb.bg или чрез Контактния център за клиенти на телефони: 0700 117 17 или +3592 483 1717 (номер за връзка от страната и чужбина) или *7171 (кратък номер за абонати на мобилни оператори от България), или да посетите клон на ОББ.

Преглед на целите на отговорно инвестиращите фондове

 

С уважение,

Екипът на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – Клон“ КЧТ, България

Обратно към Новини