Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Допълнителна информация към съобщението от 26.01.2024г.

date

01 февруари 2024

По отношение на захранващите фондове с произход България е издадено одобрение на Правилата на ДФ "ОББ ЕкспетЙиз" от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на 30.01.2024 г., като промените ще влязат в сила на 29.02.2024г.

Обратно към Новини