Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Управляващо дружество

date

01 август 2022

Компания, която управлява един или повече взаимни фонда. Управляващите дружества са обект на стриктна регулация, която цели те да бъдат максимално прозрачни и да работят в най-добрия интерес на инвеститорите в управляваните от тях взаимни фондове.

Обратно към Академия