Акционери

Основен акционер

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – Белгия се притежава от Кей Би Си Банк НВ – Белгия.

KBC BANK
https://www.kbc.com/

 

Котировки за деня 04.08.2021