Умеренорискова група фондове

Умеренорискова група фондове

Фондове, които инвестират по равни части в ниско рискови и високо рискови активи. 

Умеренорисковата група фондове инвестира в следните финансови инструменти: Облигации, държавни ценни книжа, акции и ликвидни средства.

Котировки за деня 10.06.2021

Умеренорискови фондове

ОББ Балансиран Фонд

ОББ Балансиран Фонд