ОББ Взаимни Фондове

ОББ Взаимни Фондове

Какво е взаимен фонд?

Взаимен фонд е алтернатива форма за спестяване и е продукт, който е достъпен както за малки, така и за големи инвеститори. Такива можете да бъдете и Вие. Защото всеки може да е инвеститор.

Достатъчно е да инвестирате определена парична сума, срещу която ще придобиете дялове от избрания фонд. Набраните средства се инвестират в комбинация от различни финансови инструменти - акции, облигации, депозити и други финансови инструменти. Така вече разполагате с част от инвестиционния портфейл на фонда.

 

Предимства Описание
Висока ликвидност Дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
Данъчни облекчения Такива се предоставят както на физически така и за корпоративни и инстуционални инвеститори, като реализираната доходност не се облага.
Устойчивост на инфлация Взаимните фондове помагат на вашите спестявания да устоят на инфлацията.
Професионално управление Предоставя на инвеститорите професионално управление
Диверсификация на инвестиции и спестявания Взаимните фондове са ефективен инструмент за това да разпределяте Вашите спетявания в различен тип продукти, което ще Ви позволи да се възползвате от преимуществата на всеки един от тях.
Институционална сигурност Дейността на взаимните фондове бива контролирана от Комисята за финансов надзор и други държавни институции. Активите на фонда се съхраняват в Банка-депозитар, която извършва проверка и контрол на тяхната дейност.
Достъп до специализирани пазари Предлагат достъп до пазари, които в противен случай биха били затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.
Котировки за деня 10.06.2021