Какво е СИП

Систематичен Инвестиционен План - СИП
Програмата включва спестовни планове, чрез които с минимални месечни вноски спестителите могат да постигнат желана сума, за да реализират мечтано пътуване, покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст, и различни други свои цели.

Систематичния Инвестиционен План е насочен към хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел. Предложените спестовни планове осигуряват голям избор пред спестителя да вземе решение според целите си.

Предимства на спестовните планове на Систематичния Инвестиционен План

Спестявате неусетно чрез малки суми, без да се занимавате с пресмятане на различни видове схеми и да губите време в посещения
на офиси – достатъчно е само едно посещение.

Спестявате с малки месечни суми, а същевременно бихте могли да постигнете доходност от натрупаната инвестиция;

Бихте могли да получите по-висока възвращаемост, отколкото при ползване на традиционните спестовни продукти;

Не плащате данъци върху придобития доход от вложенията си;

Можете да плащате месечната си вноска, на определена от Вас дата в рамките на месеца.

Сроковете на плановете и месечните вноски са минимални и препоръчителни. След изтичането на минималния срок на плана, спестителите могат да продължат спестяванията си – няма ограничения като срок и суми.

Сами решавате: кога, как, колко и за какъв период...

Котировки за деня 04.08.2021