Калкулатор доходност


Фондовият калкулатор е инструмент, показващ реализираната доходност на ОББ Взаимни Фондове за избран от вас период. За да разберете каква доходност са реализирали ОББ Взаимни Фондове въведете желания от вас период:

 Забележка: Фондовият калкулатор работи на база ежедневно изчислените и публикувани цени за ОББ Взаимни Фондове. За дни, в които няма изчислени цени за Фондовете като почивни дни и официални празници, или периода 22.07.-29.08.2013 г. за ОББ Балансиран Фонд, показваната доходност е n/a. Обърнете внимание на въведения от вас период.

Доходността за периода на държане представлява дохоснотта за избрания от вас период и се изчислява на база стойността на НСА на 1 дял за началната дата спрямо стойността на НСА на 1 дял към крайната дата на периода. След изчисление на доходността обърнете внимание на типа фонд и неговия инвестиционен и рисков профил.

Доходността на годишна база показва средно годишната доходност за избрания период. Избраният период трябва да бъде по-голям от една година.
 

Котировки за деня 04.08.2021