Контакти

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 89Б, ет. 6
Адрес за кореспонденция: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 89Б, ет. 6

Телефон за контакт с дистрибутора ОББ: 0700 117 17
E-mail: ubbam@ubb.bg

 

Котировки за деня 14.05.2021